No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ที่ 6 พ.ศ. 2563 - 2566

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ที่ 6 พ.ศ. 2563 - 2566 ดังนี้

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ รหัสนักศึกษา 197649
  • รองศาตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รหัสนักศึกษา 197626
  • คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์ รหัสนักศึกษา 2211034
[update: 2020-03-19 09:52:59][View : 66]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook