No Image

ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสนักศึกษา 197649 ได้รับการยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ปี โดยอุทิศตนศึกษาวิจัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกบินผิดปกติ เกิดเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาตร์การแพทย์ ที่ใช้ควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เป็นคุณูปการต่อประเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

 
[update: 2020-03-17 09:37:58][View : 75]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook