No Image

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรนา” ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำดวง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรนา” COVID-19 ให้กับผู้บริหาร และบุคลากร ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

[update: 2020-03-05 09:48:16][View : 159]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook