No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ มอบเงินรายได้จากการจัด AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินรายได้จากการจัด AMS PROMT Running Mini Marathon 2019 จำนวน 50,000 บาท ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี นายณัฏฐภูมิ สฤษดิกุล นายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ และนางสาวสุภาภรณ์ อิ้มทับ ฝ่ายหารายได้เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

[update: 2020-02-14 15:40:42][View : 437]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook