No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช.ร่วมงาน CMU Marathon 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ คณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล นำบุคลากร นักศึกษาปริญญาโท ศิษย์เก่า และนักศึกษาร่วมให้การรักษาทางกายภาพบำบัดและสระแช่น้ำเย็นสำหรับนักวิ่งในงาน CMU Marathon 2020 โดยมีนักวิ่งมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ พื้นที่ศาลาอ่างแก้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

[update: 2020-02-11 10:35:08][View : 382]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook