No Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการเลือกส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม

ด้วย แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการเลือกส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ชั้น 1) อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

1. ภาคบรรยาย                        ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
2. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ      ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท (รับจำกัดจำนวน 30 คน)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
• เข้าใจและอธิบายพยาธิวิสรีรวิทยา รวมถึงการตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อร่วมวินิจฉัยกรณีการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการรับส่วนประกอบของเลือด และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
• เลือกและเตรียมส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยประเภทต่างๆ ได้
• ใช้เทคนิคพิเศษที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับการตรวจหาปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของหมู่เลือดซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ในเทคนิคพื้นฐาน
• แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) ดังนี้
1. ภาคบรรยาย 10.5 หน่วยคะแนน
2. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ 20.5 หน่วยคะแนน
อ้างอิงจากเว็ปไซต์สภาเทคเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่ 

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนกร การลักษณี โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

[update: 2020-02-21 09:37:10][View : 230]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook