No Image

การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease”

ด้วย แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
• เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของไต
• เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงหลักการตรวจ ข้อควรระวัง และหลุมพลางของวิธีการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสมรรถภาพการทำงานของไต
• เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอบทวนและทวนสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสมรรถภาพ การทำงานของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างห้องปฏิบัติการชันสูตรด้วยกันเอง

 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) 16.0 หน่วยคะแนน
อ้างอิงจากเว็ปไซต์สภาเทคเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนกร การลักษณี โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

[update: 2020-01-21 11:05:29][View : 108]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook