No Image

นักศึกษากิจกรรมบำบัด จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

นักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิรินธร ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสิรฐ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

[update: 2020-01-13 09:36:46][View : 460]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook