No Image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างไมโครเพลท Elisa microplate washer

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องล้างไมโครเพลท  Elisa microplate washer รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ผู้ชนะเสนอราคาเครื่องล้างไมโครเพลท.pdf  

[update: 2020-01-02 15:14:13][View : 708]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook