No Image

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง(Fluorescence Microscope)

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง(Fluorescence Microscope) ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ

เพิ่มเติม : ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง.pdf  

[update: ][View : 72]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook