No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

         คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4131009 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ ตำแหน่งเลขที่ S4131086 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท

        ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
1) สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.ams.cmu.ac.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน"
2) สมัครด้วยตัวเอง ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
3) สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สมัครงาน) เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 (นับตั้งแต่วันประทับตราไปรษณีย์)

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร พนักงานปฏิบัติงาน 2 ตน..pdf  

[update: ][View : 1497]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook