No Image

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เพื่อรายงานผลการดําาเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําาปี 2562 แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมในปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

[update: 2019-11-08 15:50:31][View : 50]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook