No Image

ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1676 บริจาคเงินสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย์

ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่น 1676 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้บริหาร อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

[update: 2019-10-08 21:14:45][View : 167]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook