No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr. Lakshmi จาก Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences ประเทศอินเดีย

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Lakshmi, Associate Dean international affairs จาก Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences ประเทศอินเดีย ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมพบปะวางแผนงาน และปรึกษาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

[update: 2019-10-03 14:26:18][View : 151]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook