No Image

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานตำนานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2562 “เตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” ร่วมใจเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเดินขบวนรับน้องขึ้นดอย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 

ภาพจาก เครือข่าย PRAMS / สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ / AMS Photoclub CMU

[update: 2019-09-23 08:54:56][View : 267]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook