No Image

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Genomics Thailand: Application in Infectious Disease Control

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Genomics Thailand: Application in Infectious Disease Control” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.15 - 14.30 น.

[update: 2019-09-11 08:55:42][View : 395]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook