No Image

อาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัด ร่วมเป็นวิทยากรในงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด พร้อมด้วยนักศึกษากายภาพบำบัด ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Dance for Brain จัดโดย ศูนย์โรคสมอง ในงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562

[update: 2019-09-09 09:41:02][View : 399]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook