No Image

กิจกรรมรับน้องรุ่น 36 กายกาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมรับน้องรุ่น 36 กายกาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมกายภาพบำบัดอาสาทำการ์ดคำศัพท์ เพื่อมอบให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีกิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัดแนะนำตัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

[update: 2019-09-05 11:45:59][View : 92]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook