No Image

ย้ายห้องสอบสัมภาษณ์ ตน.เจ้าหน้าที่สำนักงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็น ห้องประชุมสำนักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 3

          *ประกาศ ย้ายห้องสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง S4131010 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์
           วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. จำนวน 47 ราย โดยเรียงรายชื่อตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สอบ ย้ายจาก "ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2" เป็น "ห้องประชุมสำนักงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร 3" แทน
          - หมายเลขประจำตัวผู้สอบ ลำดับที่ 41 - 60 เวลา 09.00 – 12.00 น.
          - หมายเลขประจำตัวผู้สอบ ลำดับที่ 61 - 87 เวลา 13.00 – 16.30 น.

[update: ][View : 464]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook