No Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era

ด้วย แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

 

1. ภาคบรรยาย (2 วัน) จำนวนเงิน 2,500 บาท
2. ภาคปฏิบัติการ (1 วัน) TRACK 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท (เต็มแล้ว)
3. ภาคปฏิบัติการ (1 วัน) TRACK 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท (เต็มแล้ว)
4. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (3 วัน) TRACK 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท (เต็มแล้ว)
5. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (3 วัน) TRACK 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท (เต็มแล้ว)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ภาคทฤษฎี
• ทราบถึงกระบวนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างแอนติบอดี
• ทราบคุณสมบัติและหน้าที่ของแอนติอบดี
• ทราบแนวทางการคัดเลือกรูปแบบของชุดทดสอบที่เหมาะสม เพื่อการตรวจวินิจฉัย และการทำงานวิจัยขั้นสูงได้
• ทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างแอนติบอดี เพื่อตรวจการวินิจฉัย และรักษาโรค
• ทราบถึงเทคนิคพิเศษที่สามารถพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ
ภาคปฏิบัติ
• สามารถใช้งานเครื่อง Flow Cytometer และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง
• เรียนรู้การใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี BLItz และ PlexBio

 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) ดังนี้
1. ภาคบรรยาย (2 วัน)                                หน่วยคะแนน
2. ภาคปฏิบัติการ (1 วัน)                             หน่วยคะแนน
2. ภาคบรรยายและปฏิบัติการ (3 วัน)     19.5 หน่วยคะแนน
อ้างอิงจากเว็ปไซต์สภาเทคเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนกร การลักษณี โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

[update: 2020-02-27 13:12:17][View : 1123]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook