No Image

อาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล และคณาจารย์แขนงผู้สูงอายุ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้ม" ในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

[update: 2019-07-10 09:15:07][View : 78]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook