No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

                  ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130078 และ E130087 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท นั้น

                  บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จากผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5 คน มาทำการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกแยกตามแขนง จำนวน 2 คน คือ

 แขนงระบบประสาท

    ลำดับที่ 1 นางสาวปภาวี พรุเพชรแก้ว

    ลำดับที่ 2 นายอิทธิ วชิระบงกช

    ลำดับที่ 3 นางสาวรังษิยา เชื้อเจ็ดตน

 แขนงระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

    ลำดับที่ 1 นายฉัตรชัย พีระวัธน์กุล

    ลำดับที่ 2 นางสาวโศจิรัตน์ สุทธเมธี

                    จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ของแต่ละแขนง ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

                               ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เพิ่มเติม : ประกาศผล ตน.นักกายภาพบำบัด.pdf  

[update: 2019-07-04 08:36:55][View : 357]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook