No Image

สัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562 เรื่อง คณะเทคนิคการแพทย์ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง : Disruption

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง คณะเทคนิคการแพทย์ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง : Disruption โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ และได้รับเกีรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการคณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยและการทำงานในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Disruption) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน

[update: 2019-06-04 04:17:39][View : 176]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook