No Image

วันจบการศึกษาอำลาสถาบัน และเชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 20

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันจบการศึกษาอำลาสถาบัน และเชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4  เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และยกย่องนักศึกษาที่เสียสละทำงานในกิจกรรม และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมอบของที่ระลึกจากคณะ และคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และบรรยายพิเศษเรื่อง จริยธรรมในการทำงาน โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ กุลพงษ์ และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร2 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

[update: 2019-05-27 02:18:56][View : 235]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook