No Image

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา

                ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130078 และ E130087 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

      1. ด้านปฏิบัติการ 

      - งานคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกให้กับนักศึกษากายภาพบำบัดแขนงระบบประสาท หรือ แขนงระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

      - งานผู้ช่วยด้านการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการสร้างสื่อและบทเรียนออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย

      - งานผู้ช่วยด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษากายภาพบำบัดตามที่ได้รับมอบหมาย

      2. ด้านบริการ

       - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

       - งานบริการกายภาพบำบัดอื่นๆ

      3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ http://www.ams.cmu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-5072 

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักกายภาพบำบัด.pdf   ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-ตน.นักกายภาพบำบัด.pdf  

[update: 2019-05-03 03:48:22][View : 1103]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook