No Image

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง (พร้อมรื้อถอนเครื่องเดิม) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 17 เครื่อง.pdf  

[update: ][View : 152]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook