No Image

หลักสูตรวุฒิบัตรการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 3

ด้วย แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดหลักสูตรวุฒิบัตรการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด (Program of Medical Technology Specialty in Blood Cells Morphology) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินสัณฐานวิทยาของเซลล์เม็ดเลือด

 

โดยผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 50 หน่วยคะแนน

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ โทร.083-943-7296 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: tthanu@hotmail.com, Line ID: drnuuu

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

[update: 2019-07-25 07:44:24][View : 361]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook