No Image

หลักสูตรวุฒิบัตรการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 1

ด้วย แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดหลักสูตรวุฒิบัตรการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสาขาการตรวจวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า ติดตามวิทยาการและเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ทางด้านดังกล่าว และสามารถถ่ายทอดให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดจนทักษะในเชิงวิชาการและวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องได้

 

โดยผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) จากสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 50 หน่วยคะแนน

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ โทร.081-5948787 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: Preeyanat.v@cmu.ac.th

 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

[update: 2019-07-25 07:43:09][View : 324]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook