No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

---------------------------------

     ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130012 คุณวุฒิปริญญาเอก และ/ปริญญาโท  สาขาวิชาความปิดปกติของการสื่อความหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ/หรือ ปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอก เดือนละ 37,000.- บาท วุฒิปริญญาโท เดือนละ 24,000.- บาท
 

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และ http://www.ams.cmu.ac.th

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร.pdf  

[update: 2019-03-06 01:39:57][View : 634]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook