No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

---------------------------------

     ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ว่างอยู่ จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130072 และ E130073 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากิจกรรมบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ปริญญาโท สาขาวิชากิจกรรมบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรีสาขาวิชากิจกรรมบำบัด และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท

 

     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ และ http://www.ams.cmu.ac.th

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร (2).pdf  

[update: 2019-04-30 08:18:20][View : 544]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook