No Image

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

          ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 2 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130078 และ E130087 สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

          บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จากผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 5 คน ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 3 คน มาทำการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ จำนวน 3 คน ปรากฎผล ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ  ณ วันที่    18     กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2562

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อ-ตน.นักกายภาพบำบัด-ไม่มีผู้สอบผ่าน.pdf  

[update: 2019-02-21 08:19:03][View : 191]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook