No Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญคณาจารย์ นักกายภาพบำบัดทั่วไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Management of cervical disorders: Assessment to recovery รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับจำนวนจำกัดจำนวน 60 คน โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

                1.คณาจารย์ และนักกายภาพบำบัด

                    - สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  คนละ  4,800  บาท

                    - สมัครพร้อมชำระค่าลงทะเบียน หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  คนละ  5,500  บาท

                2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                                  คนละ  2,000  บาท

 

รหัสกิจกรรม 1117 มีค่าคะแนน 22 คะแนน 

 

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

[update: 2019-03-15 09:45:43][View : 1830]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook