No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่  3  ธันวาคม  2561  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเลขที่ E130088  อัตราค่าจ้างเดือนละ  18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

 

1. นายภูวดล เหล่าอาภากุล

2. นางสาวพิจิตรา วัชรประภาพงศ์

3. นางสาวชนิสรา วิภาทิวาภรณ์

4. นางสาวโสภิดา อินถา

5. นางสาวณัฐภรณ์ พิมสาร

6. นางสาวพนิดา กุลวงค์

7. นางสาวพิมพินันท์ ปัญญาธิ

8. นางสาวธมณภัทร พิทักษ์

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแขนงจุลทรรศนศาสตรคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf  

[update: 2019-01-08 02:43:10][View : 685]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook