No Image

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

[update: 2018-11-07 01:55:35][View : 175]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook