No Image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ ในสังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

               คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ใตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร-หัวหน้างานการเงิน.pdf  

[update: 2018-10-25 03:48:21][View : 139]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook