No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศกรุงเทพและเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากค่ายติว “ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์" (Gifted) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกรุงเทพและเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ และบรรยายแนะนำคณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 

[update: 2018-10-09 08:14:44][View : 401]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook