No Image

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ แถลงข่าวการเปิดให้บริการทางเลือกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ ร่วมกับ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล องค์กรช่วยเหลือสัตว์ล้านนาด็อกเวลแฟร์ และ Dr.Satoshi Inoue จากห้องปฏิบัติการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สถาบันโรคติดต่อแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Infectious Disease) ร่วมแถลงข่าวการเปิดให้บริการทางเลือกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรวจประเมินภูมิคุ้มกันในคนหลังได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบชนิดป้องกันและเพื่อรักษาหลังถูกสัตว์กัด ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2516

[update: 2018-10-03 02:55:16][View : 210]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook