No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561

[update: 2018-09-14 06:22:50][View : 241]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook