No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัคร จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวิตรี ชารุนันทกร

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด (ชั้น 10) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก.pdf  

[update: ][View : 364]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook