No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัคร จำนวน 2 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

 

เลขที่ 1 นางสาวพิมพกานต์ หาญป่า
เลขที่ 2 นางสาวอารดา ชัยมงคล

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ (ชั้น 2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบ.pdf  

[update: ][View : 189]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook