No Image

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls

in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases”

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

 

*คะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย์ หากได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็ปไซต์ของคณะฯ ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนกร การลักษณี 

โทร.053-935064

มือถือหน่วยงาน.081-7643582

E-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

[update: 2018-09-12 04:33:11][View : 55]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook