No Image

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls

in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases”

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

 

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

 

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) ได้รับการอนุมัติจากสภาเทคนิคการแพทย์เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 15.5 หน่วยคะแนน 

อ้างอิงจากเว็ปไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณธนกร การลักษณี 

โทร.053-935064

มือถือหน่วยงาน.081-7643582

E-mail: Thanakorn.karn@cmu.ac.th

[update: 2019-03-19 02:48:18][View : 1118]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook