No Image

อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ได้รับรางวัล World Council of Biomechanics Travel Awards ณ Dublin, Ireland

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล World Council of Biomechanics Travel Awards ในงาน 8th World Congress of Biomechanics จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฏาคม 2561 ณ Dublin, Ireland

[update: 2018-09-20 03:17:56][View : 424]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook