No Image

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S4134013 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9340 บาท จำนวน 1 อัตรา

        คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S4134013 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9340 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์


        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-935072

 

        ที่อยู่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร.pdf  

[update: ][View : 132]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook