No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ TCAS 3

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (TCAS 3) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์แต่ละภาควิชา ให้การต้อนรับและแนะนำสาขาวิชาให้กับผู้ปกครอง ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561

[update: 2018-06-11 02:51:04][View : 209]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook