No Image

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

[update: 2018-06-08 02:07:14][View : 130]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook