No Image

วันจบการศึกษาอำลาสถาบัน และเชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันจบการศึกษาอำลาสถาบัน และเชิดชูเกียรตินักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4  เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และยกย่องนักศึกษาที่เสียสละทำงานในกิจกรรม และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมอบของที่ระลึกจากคณะ และคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และบรรยายพิเศษเรื่อง แรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความสำเร็จของชีวิต โดย อ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติงานคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

[update: 2018-05-16 07:53:13][View : 200]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook