No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ ณ ลานกิจกรรม และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น และ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

[update: 2018-05-16 07:22:33][View : 248]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook