No Image

ภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพทางการแพทย์

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จำนวน 4 ราย เพื่อขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์อาชีพทางการแพทย์ ก่อนการตัดสินใจสมัครเรียนต่อหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์ในระดับอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียน ณ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2561

[update: 2018-05-11 08:25:49][View : 1304]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook