No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับนักเรียนจากสถาบันวิชาการอินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันวิชาการอินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ โดยมี  โดยมี อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด เป็นผู้บรรยายแนะนำคณะฯ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

[update: 2018-05-10 08:40:13][View : 334]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook