No Image

กิจกรรมสร้างสุขแก่บุคลากร ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างสุข(ภาพ) ให้แก่บุคลากร และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Tips & Trick สาระน่ารู้ก่อน/หลังออกกำลังกาย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด รวมทั้งแนะนำงานกีฬาสีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ และกิจกรรมการเดิน-วิ่ง-เต้น เพื่อสุขภาพ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

[update: 2018-05-11 02:13:46][View : 195]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook